Click here for our English site www.diy-dredge.com

Muddra själv

Köp ditt eget mudderverk och muddra själv!

Problem med vass och sjögräs?
www.vassklippare.se

Se vår nya sida www.slampump.se

Muddra Muddring Dredging

Ny hemsida www.slampump.se

Bilder och information  -   Filmer  - 
Nytt tillbehör "Smart Stop"

Bilder bastuflotte  -  Prislista EasyFloat bryggor och flottar


Har landhöjningen tillsammans med övergödningen i våra vattendrag gjort din båthamn, ditt båthus eller badplats i det närmaste oanvändbar på grund av dy och vass?

Ligger den så till att det inte går att komma dit med eller är för kostsamt med en grävmaskin eller ett mudderverk eller är det inte värt de skador på naturen som blir följden av att ta dit stora maskiner?

Då ska du ta en titt på vår nyframtagna muddringsutrustning för enskilt bruk. Klicka här för bilder. Med en sugpump du suger upp och flyttar dyn 100 - 150 meter beroende på slamkoncentration och lyfthöjd.  Med sugmuddring grumlar du inte vattnet och skadar stränder och botten som vid muddring med grävmaskin.

Pumpen med vilken du kan muddra löst sediment ned till 2 meters djup har en 5 hp Briggs & Stratton fyrtaktsmotor.  Både längre och kortare pumprör kan erhållas. Till pumpen ansluts en 63 mm slang.
Kapaciteten är max 1000 liter i minuten och den maximala uppfordringshöjden är 24 meter. Pumpen är en centrifugalpump som klarar en slaminblandning på upp till 10 %. Pumpen har en skärfunktion som gör att vassrötter och annan vegetation sönderdelas och pumpas bort tillsammans med dyn. Pumpen är främst
avsedd för organisktmaterial. Största fria genomlopp är 2 cm. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att
grus och sand inte är något problem. Vi har nu också ett speciellt pumphjul anpassat för sand och grus.

Flotten kan var ett hembygge eller så köper man en EasyFloat som är 3 * 2,4 m med vilken du också tar dig in i de flesta båthus.  På denna flotte monterar du pumpen på en avlyftbar släde, se bilder här vilket gör att du lätt kan konvertera flotten till en brygga eller badflotte. Flotten väger endast 124 kg varför du lätt kan förflytta den på en vanlig släpkärra eller att ta efter eller i båten ut till den plats du ska muddra. Den har en bärkraft på 1 076 kg så du har en stadig plattform att arbeta från. När du inte muddrar kan du använda den som brygga, badflotte eller för transporter. Klicka här för att se EasyFloats hela sortiment.

Muddra på vintern är också ett alternativ. Du har då en riktigt stadig plattform att arbeta från. Montera pumpen på en släde (två reglar och lite trallvirke) och gör hål i isen med lämpliga avstånd. Samma släde använder du sedan på flotten på sommaren. Då är det lätt att konvertera muddringsflotten till brygga eller badflotte. Du kan också använda släden för att muddra från en fast brygga. Se bilder här.

Gräva guld Specialpumpar tillverkas, bland annat en variant för guldgrävare som behöver vaska stora mängder material för att hitta det eftertraktade guldet. Se bild här.

Deponera helst slammet på land över nivån för högsta högvatten. Slammet är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Har du stuga på en ö där det finns få platser att odla på kan du nu få jord till landen utan större besvär. Det är viktigt att ta reda på om tillstånd krävs innan du börjar muddra. På Åland får man muddra upp till 50 kubikmeter utan anmälan och tillståndsprövning förutsatt att man deponerar slammet på land. Klicka här för att läsa vilka regler som gäller i Sverige och på Åland. När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av muddring så behövs varken tillstånd från mark- och miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen. (Enl kapitel 11, paragraf 12 i miljöbalken).

Miljöhänsyn Innan du börjar muddra, tänk på miljökonsekvenserna och läs gärna broschyren "Muddra mindre med mera miljöhänsyn" som utgivits av Miljö och Natur, riksorganisationen för miljövård i Finland.

Finansierning Ett utmärkt sätt att finansiera inköpet är att hyra ut pumpen till andra med muddringsbehov i närområdet. Investeringen är då snabbt betald då kundunderlaget är i det närmaste obegränsat. Finansiering av inköpet kan också erbjudas via Nordea Finans, exempelvis köp nu och betala om 4 månader utan några extra kostnader eller 12 till 24 månader räntefritt mot en mindre uppläggningsavgift och 29 kr i månaden i aviavgift.

EasyFloat bryggor och flottar. Klicka här för att se de bryggor och flottar från EasyFloat som vi är återförsäljare av. Prislistan hittar du här. Går utmärkt att bygga bastu på EasyFloat flotten, klicka här. Bryggor och flottar från EasyFloat är helt underhållsfria och mycket lätthanterliga. Se nedan.

Svenska Flytblock har ett brett sortiment av bryggor och tillbehör till din brygga. Populära produkter är exempelvis bryggförankringsbeslag, bryggrindar, ankringstyngder och brygglister. Se hemsidan här

Släcka bränder, bli din egen frivilliga brandkår. Då pumpen är lätt att transportera i bil eller båt kan den med fördel också användas som brandpump vid eldsvådor. Med en kapacitet på 1000 liter i minuten (fritt flöde) så har man rejält med vatten att bidra med. Pumpen kan enkelt hängas från längs sidan på en båt vid utryckningar i skärgården. När den inte används för muddring kan den  ligga monterad på klar för utryckning på en stege där även några slangpaket får plats. Bara att lasta i båten eller bilen och ge sig iväg vid behov.

 

Prislista mudderverk och tillbehör

Bilder mudderverk     Bilder muddring
Prislista EasyFloat bryggor
Senaste utskick

            Bilder brandpump       Mera bilder
            Video 1                          Video 2

   


Bohena AB
, Sten-Anders Fellman, Marsvägen 6, S-177 61 Järfälla, Sweden

Telefon +46 702 61 21 27 E-mail Klicka här Web: www.bohena.se

 
easyfloat flytbrygga badflotte
Boktips
                                    

Båthuset I svenska och finska skärgårdar               Bryggan Allt om båt- och badbryggor

Filmtips


Bohena AB, Sten-Anders Fellman, Marsvägen 6, S-177 61 Järfälla, Sweden

Telefon +46 702 61 21 27 E-mail Klicka här Web: www.bohena.se

eXTReMe Tracker